2011
Nov
29

En storm

En storm drog förbi i söndags. Men det blev, som tur var, inte jättemycket med den. Det tog i riktigt ordentligt och huset knakade, man trodde hela skogen skulle ligga ned på morgonen. Men det blev några enstaka träd bara, trots nygallrat bestånd. Tråkigt nog hade en stor fin ek i nya hagen trillat, men det är ju inte så mycket att göra åt. Den stod uppenbarligen för blött och hade blivit för stor för sitt eget bästa.

Annars så har jag visat Stuff för en eventuell valpköpare. Det verkade inte vara några problem för Stuff att charma in sig ;).

Share
2011
Nov
22

En stor förlust

Min hundvärld har förlorat en stor personlighet i förtid. Stuffes mamma Charli finns inte längre. Hon skadade sig allvarligt i ryggen och fick somna in igår. Charli har alltid varit en favorit och hon var inte mer än 7 veckor när jag bestämde att en valp efter henne eller någon av hennes systrar skall jag ha i framtiden. Det blev tillslut en Stuff till mig.  Tankarna går till Blomman  med familj.

Charli

Share
2011
Nov
9

Fint mail från Novas matte

Fick ett jättefint mail från Novas matte (El Merino’s New Age, efter Stuff x Summit). Hon berättade lite om MHt och hur de tränar, samt hur fin Nova är i vardagen. Så roligt att få läsa :). Nova gjorde ett jättefint MH:

 
1
2
3
4
5
1a. KONTAKT
Hälsning
Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök.
Undviker kontakt genom att dra sig undan.
Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan.
Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök.
Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller.
1b. KONTAKT
Samarbete
Följer inte med trots flera försök att locka.
Alt. provas inte i detta moment
Följer med motvilligt.
Följer med, men är inte engagerad i testledaren.
Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren.
Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller.
1c. KONTAKT
Hantering
Avvisar med morrning och/eller bitförsök.
Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren.
Accepterar hantering.
Accepterar, svarar med kontaktbeteende.
Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende.
2a. LEK 1
Leklust
Leker inte.
Leker inte, men visar intresse.
Startar långsamt, blir aktiv, leker.
Startar snabbt, leker aktivt.
Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.
2b. LEK 1
Gripande
Griper inte.
Griper inte, nosar bara på föremålet.
Griper tveksamt eller med framtänderna.
Griper direkt med hela munnen.
Griper direkt, hugger föremålet i farten.
2c. LEK 1
Gripande och dragkamp
Griper inte.
Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot.
Griper, drar emot, men släpper och tar om.
Alt. tuggar.
Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper.
Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker , alt. ruskar – även under den passiva delen – tills testledaren släpper.
3a. FÖRFÖLJANDE
Startar inte.
Startar, men avbryter.
Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.
Startar med hög fart, målinriktad – bromsar in vid bytet.
Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3a. GRIPANDE
Nonchalerar föremålet.
Alt. springer inte fram.
Griper inte, nosar på föremålet..
Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.
Griper direkt, släpper.
Griper direkt. Behåller föremålet. i minst 3 sek.
4. AKTIVITET
Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.
Är uppmärksam och lugn – står, sitter eller ligger.
Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.
Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand.
Växlar snabbt aktiviteter under momentet.
Alt. oro under hela momentet.
5a. AVST.LEK
Intresse
Engageras inte av figuranten.
Kontroll, avbrott förekommer.
Intresserad. Följer figuranten utan avbrott.
Intresserad. Vill iväg, enstaka starförsök.
Mycket intresserad. Vill iväg, upprepade startförsök.
5b. AVST.LEK
Hot/agg
Visar inga hotbeteenden.
Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del.
Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del.
Visar flera hotbeteenden under momentets första del.
Visar flera hotbeteenden under momentets första och andra del.
5c. AVST.LEK Nyfikenhet
Går inte fram till figuranten.
.
Går fram när figuranten är aktiv på linjen.
Går fram till den dolda men talande figuranten.
Går fram till figuranten med låg kropps-ställning och/eller med tidsfördröjning.
Går fram direkt till figuranten utan hjälp.
5d. AVST.LEK
Leklust
Visar inget intresse.
Leker inte, men visar intresse.
Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot.
Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om.
Griper direkt. Drar emot, släpper inte.
5e. AVST.LEK
Samarbete
Visar inget intresse.
Blir aktiv men avbryter.
Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.
Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant.
Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.
6a. ÖVERRASKN.
Rädsla
Stannar inte eller kort stopp.
Hukar sig och stannar.
Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.
Flyr högst 5 meter.
Flyr mer än 5 meter.
6b. ÖVERRASKN
Hot/agg
Visar inga hotbeteenden.
Visar enstaka hotbeteenden.
Visar flera hotbeteenden under längre tid.
Visar flera hotbeteenden och någon attack.
Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c. ÖVERRASKN
Nyfikenhet
Går fram efter det att overallen lagts ner.
Alt. går inte fram.
Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden.
Går fram till overallen när föraren står bredvid.
Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.
Går fram till overallen utan hjälp.
6d. ÖVERRASKN Kvarstående rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmanöver.
Liten båge eller tempoväxling vid ngn av passagerna.
Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen.
Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet.
Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
6e.OVERRASKN Kvarstående intresse
Visar inget intresse.
Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid 1 tillfälle
Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst 2 tillfällen.
Biter i eller leker med overallen. Intresset minskar efter hand.
Biter i eller leker med overallen vid 2 eller flera passager.
7a. LJUDKÄNSL.
Rädsla
Stannar inte eller kort stopp.
Hukar sig och stannar.
Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.
Flyr högst 5 meter.
Flyr mer än 5 meter.
7b. LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet
Går inte fram.
Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden.
Går fram till skramlet när föraren står bredvid.
Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.
Går fram till skramlet utan hjälp.
7c. LJUDKÄNSL
Kvarstående rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmanöver.
Liten båge eller tempoväxling vid ngn av passagerna.
Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen.
Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet.
Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
7d. LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse
Visar inget intresse.
Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid 1 tillfälle.
Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst 2 tillfällen.
Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efter hand.
Biter eller leker med skramlet vid 2 eller flera passager.
8a. SPÖKEN
Hot/agg
Visar inga hotbeteenden.
Visar enstaka hotbeteenden.
Visar flera hotbeteenden under längre tid.
Visar flera hotbeteenden och någon attack.
Visar hotbeteenden och flera attacker.
8b. SPÖKEN
kontroll
Enstaka kontroll, därefter inget intresse.
Alt. engagerar sig inte.
Tittar mot spökena då och då.
Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Långa avbrott.
Ex. halva sträckan båda spökena eller ett spöke hela sträckan .
Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena . Kortare avbrott.
Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena under hela momentet.
8c. SPÖKEN
Rädsla
Uppehåller sig framför eller bredvid föraren.
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering.
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.
Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.
Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr.
8d. SPÖKEN
Nyfikenhet
Går framtill fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad.
Alt. Går inte fram i tid.
Går fram till fig. när föraren talar med fig och lockar på hunden.
Går fram till fig. när föraren står bredvid.
Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet.
Går fram till fig. utan hjälp.
8e. SPÖKEN
Kontakt-tagande med figurant i spökdräkt
Avvisar eller undviker kontaktförsök.
Alt. Går inte fram i tid.
AAccepterar kontakten från fig. utan att besvara den.
Besvarar kontakten från figuranten.
Tar själv kontakt med figuranten.
Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan ex. hoppa och gnälla.
9a. LEK 2
leklust
Leker inte.
Leker inte, men visar intresse.
Startar långsamt, blir aktiv, leker.
Startar snabbt, leker aktivt.
Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.
9b. LEK 2
gripande
Griper inte.
Griper inte, nosar bara på föremålet.
Griper tveksamt eller med framtänderna.
Griper direkt med hela munnen.
Griper direkt, hugger föremålet i farten.
10. SKOTT
Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.
Avtagande kontroller under lek / passivitet. Därefter oberörd.
Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek / passivitet.
Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek / passivitet.
Berörd, rädd.
Alt. Vill lämna platsen, försöker fly.
Alt. Föraren avstår skott.
Share
2011
Nov
7

Stuffevalper på MH

I helgen har sex av Stuffes valpar gjort MH, Nova i Götet gjorde för några veckor sedan. Har inte fått siffrorna ännu, men flera verkar ha gjort riktigt trevliga MH. Två valpar fick lite problem, men alla hade visat bra socialitet. Tack för att ni ställde upp och var med på MH!

Share