Valpar

Dilko är parad. Läs mer på valpsidan.

Share

Shin-ah röntgad

Nu är även Shin-ah röntgad. Peak’nStuff Shadow Hunter. HD AA och ED 00. Grattis!

Share

Frigga röntgad

Frigga (Shadow side of the moon) som bor i Finland är också röntgad med AA och 00.

Grattis!

Share