Grusade förhoppningar

punch_hdFinns inte så mycket att säga. Tungt.

I skymundan kommer Agiltygrattis till Roi (Peak’nStuff Lozin Must) som vunnit två inofficiella övningstävlingar.

Share