Valpar/Puppies

Vi planerar troligen ingen kull före 2023. No litters planned before 2023.

 

 

Innan du skaffar en Aussie, är detta verkligen vad du tänkt dig?

Läs mer om rasen på:

Svenska Australian Shepherdklubben – SASK

Australian Shepherd Club of America – ASCA

Scandinavian Working Australian Shepherd Club – SCAND WASC

Working Aussie Source

Swedish Working Australian Shepherd – SWAS

 

Share