Hundarna

Australian Shepherd

Hanar/males:

Tikar/females:

Tikar:

 

Share