Nosework

Laila och Save (Must Save Stuff) har tävlat Nosework för första gången. Godkänt i alla fyra moment och placerade sig fyra av 86 starter. Grattis!

Share