Uppflytt till TSM 2

Johanna och Most har tävlat nosework. Tredje diplomet i TSM1 och uppflyttning till TSM2. Två stycken SSE och tvåa på pallen totalt.

Grattis!

Share