Stuff MT

MT resultat: GK mentaltest    
  Samarbete Fö:   06    
  Samarbete TL.:   20    
  Gripa ta tag 5 m:   15    
  Gripa ta tag 40 m:   09    
  Gripa hålla 5 m:   09    
  Gripa hålla 40 m:   12    
  Gripa slita dra 5 m:   06    
  Gripa slita dra 40 m:   04    
  Förföljande:   08    
  Förföljande gripande:   09    
  Uthållighet:   24    
  Social självsäkerhet:   20    
  Social nyfikenhet:   24    
  Socialt samspel:   32    
  Handlingsförmåga:   30    
  Anpassningsförmåga:   40    
  Koncentration:   40    
  Avreaktion:   30    
  Minnesbilder:   20    
  Rädsla:   08    
  Aggressivitet:   09    
  Nyfikenhet:   24    
  Skott:   05    
  Poäng:   399
Share